wat

Wat is White Light Healing?

Alles is energie en trilling..
Of het nu over een steen, een boom of een levend wezen gaat...
elke atoom trilt razendsnel, vibreert en creëert een energieveld in en rondom zichzelf.
Ook de mens is één en al energie en niet alleen omdat ons lichaam is opgebouwd uit fysiek materiaal.. Onze geest, ons bewustzijn en onze uitstraling, vormen allemaal samen ons energieveld, ook wel aura genoemd.
human aura parasiet aanval human aura human aura 3 human aura 3 human aura 3

Bij mens (en dier) kunnen negatieve emoties/gebeurtenissen/energieën dat energieveld uit balans brengen waardoor op korte termijn kwetsuren en op langere termijn ziektes kunnen onstaan.
Immers, wanneer het energieveld in bepaalde gebieden van het lichaam niet optimaal funktioneert, zal dat gebied een tekort aan energetische 'doorbloeding' krijgen en wordt het ziek of stelt het zich bloot aan kwetsuren..
Negatieve emoties blijven vaak in het menselijk energieveld circuleren en zetten zich uiteindelijk ergens vast op een orgaan of lichaamdeel dat symbolisch met het probleem is verbonden. Het wordt een bol donkere energie in het witte energieveld van de gezonde mens.

Veel mensen zien een ziekte of een ongeluk als een jammerlijk iets dan hen overkomt en waar ze niks aan kunnen doen.
Ze voelen zich een slachtoffer wat opnieuw een negatieve emotie creëert die hun situatie alleen maar erger maakt.
Sommigen zijn zelfs trots op hun ziekte en gaan zich op die manier veréénzelvigen met hun probleem waardoor het nogmaals wordt versterkt.

De quantum fysica heeft ondertussen ontdekt dat wij als mens (collectief en individueel) voor een groot deel onze eigen realiteit creëren..
Wie negatief denkt, trekt negatieve zaken aan, wie positief is, krijgt meer goeds in het leven... Negatief denken en negatieve emoties zoals haat, woede, verdriet, e.d. veroorzaken een verstoord energieveld...
Testen hebben bewezen dat enkel en alleen de intentie om te genezen of anderen te helpen te genezen al merkbare resultaten geeft...

Als we de bovengenoemde zaken combineren.. dan weten we dat we onze eigen energie en die van anderen kunnen beinvloeden.. versterken of verzwakken enkel en alleen al door de kracht van de gedachte, de visualisatie en de intentie.

De ziekte die ontstaat door het onevenwicht in je energieveld kan je het best gebruiken als een signaal om uit te zoeken waar jou energieveld precies verstoord is en wat de oorzaak daar van is.
Op die manier kan je immers ontdekken wat er in jou leven fout loopt en waar je een probleem mee hebt. Eens je dat hebt ontdekt, kan je er ook wat aan doen..

De plaats waar jij ziek wordt, is erg belangrijk. De lokatie waar die ziekte en dus die verstoring van het energieveld zich voordoet, vertelt jou veel over je zwakke punten en waaraan jij moet werken om (opnieuw) een 'completer' mens te worden.

Door nieuwe en krachtige energie naar jouw 'beschadigd' energetisch veld te sturen, kan jouw lichaam zichzelf herstellen.
Bovendien kan ik door jouw energieveld waar te nemen, het ook veranderen want de quantum fysica leert ons dat waar menselijke waarneming is, de realiteit verandert.. en die verandering gebeurt volgens jouw oorspronkelijke 'zuivere' energieveld..
Jouw lichaam weet perfect wat jouw oorspronkelijke constitutie is en hoe zich opnieuw naar die oorspronkelijkheid te richten..
Het genezingsproces ligt dus ook in jouw handen..
Net zoals bij een 'klassieke' dokter die jou medicijnen geeft zodat JOUW lichaam zichzelf met hun hulp kan herstellen.
Ik neem jou waar en geef jou de benodigde energie om terug lichamelijk en geestelijk gezond te worden..

Emoties zijn niet de enige oorzaak die een verstoring van het menselijke energieveld met zich meebrengt.
Net als elke ster in de cosmos, worden wij als 'lichtpuntje mens' omringd door een gigantische hoeveelheid zwarte materie en die zwarte leegheid slorpt onze O zo belangrijke levensenergie langzaam maar zeker op.
Zelfs de grootste ster zal na lange tijd uitdoven zoals ook elke mens ooit komt te sterven... De snelheid waarmee dat uitdoven gebeurt, hangt af van het al dan niet nutteloze wegstralen van onze levensenergie...

Zwarte entiteiten en stoorenergieën en frequenties om ons heen brengen ons energetisch evenwicht uit balans door o.a. negatieve emoties die ons energieveld verstoren en langs die deuken in het energieveld dringen parasitaire energien jouw lichaam of aura binnen. Op die manier kunnen ze zich beginnen voeden met jouw levensenergie. Je wordt leeggezogen.. en je wordt oud en ziek.

Hoog tijd dus voor een portie witte levensenergie!