waarom

Waarom White Light Healing?

Iemand wiens lichaam en geest in perfecte balans is, is kerngezond.. altijd..
Het lichaam wordt immers omringd door een goed werkend energieveld en een innerlijk immuniteitsysteem en dat beschermt de mens tegen elke aanval van buitenaf.. Geen enkele bacterie of microbe maakt een kans..
Het is pas wanneer dat energetische lichaam of die beschermende cocon op een bepaalde plek verzwakt, dat de persoon in kwestie kwetsbaar en vatbaar wordt voor een ziekte of kwetsuur..
De verstoring van dat energieveld kan twee oorzaken hebben... negatieve emoties of negatieve energieën/stoorfrequenties/entiteiten (al wordt dit laatste woord veelal foutief gebruikt en geinterpreteerd)..

De oorzaak van elke ziekte kan dus herleidt worden tot één reden, een verzwakt immuniteitssysteem (energieveld) en de reden waarom dat gebeurt is tweeërlei..
  -NEGATIEVE EMOTIES verzwakken ons energetisch lichaam en vermits dat energetische lichaam onze organen voorziet van de O zo belangrijke levensenergie, gaan ze slechter funktioneren en worden ze ziek.
  -NEGATIEVE ENERGIEEN - STOOR FREQUENTIES die zich vastzetten in en rond ons lichaam veroorzaken hetzelfde probleem. Ze verstoren ons energieveld, nemen onze levensenergie weg waardoor ons lichaam opnieuw in onbalans geraakt en er ziektes kunnen onstaan.. Die ziektes zorgen bij ons nogmaals voor negatieve emoties waar de al dan niet aanwezige energetische parasiet zich nogmaals mee kan voeden.

We kunnen het bovenstaande dus heel kort samenvatten:
  -Ziektes ontstaan door een onevenwicht of een gebrek aan energie.
  -Een ziekte genezen gebeurt door het verwijderen van de storing en het geven van energie.