wat

Wat is White Light Healing?

Alles is energie en trilling..
In de quantumvelden theorie wordt al bewezen dat wat wij als materie ervaren niet meer is dan een agitatie in een veld.. een trilling, een rimpeling in een oneindig veld aan mogelijkheden.
Of het nu over een steen, een boom of een levend wezen gaat...
elke atoom trilt razendsnel, vibreert, is overal en nergens tegelijk en is de fysieke uiting van een energieveld waarvan het deel uitmaakt.
Ook het menselijk lichaam is een fysieke afspiegeling van een energetische projectie bestaande uit trillingsvelden waaronder het bewustzijnsveld en talrijke emotievelden. In tal van klassieke spirituele visies bezit ons fysieke lichaam een energieveld of aura maar het is eigenlijk andersom. Ons energieveld, ook wel aura genoemd is een energetisch gevolg van ons bewustzijnsveld en die twee samen haken aan op de geometrische blauwdruk die ons lichaam vormt.
human aura parasiet aanval human aura human aura 3 human aura 3 human aura 3

Bij mens (en dier) kunnen negatieve emoties/gebeurtenissen/energieën dat energieveld uit balans brengen waardoor op korte termijn kwetsuren en op langere termijn ziektes kunnen onstaan.
Immers, wanneer het energieveld in bepaalde gebieden van het lichaam niet optimaal funktioneert, zal dat gebied een tekort aan energetische 'doorbloeding' krijgen en wordt het ziek of stelt het zich bloot aan kwetsuren..
Negatieve emoties blijven vaak in het menselijk energieveld circuleren en zetten zich uiteindelijk ergens vast op een orgaan of lichaamdeel dat symbolisch met het probleem is verbonden. Het wordt een bol donkere energie in het witte energieveld van de gezonde mens.

Veel mensen zien een ziekte of een ongeluk als een jammerlijk iets dan hen overkomt en waar ze niks aan kunnen doen.
Ze voelen zich een slachtoffer wat opnieuw een negatieve emotie creëert die hun situatie alleen maar erger maakt.
Sommigen zijn zelfs trots op hun ziekte en gaan zich op die manier veréénzelvigen met hun probleem waardoor het nogmaals wordt versterkt.

De quantum fysica heeft ondertussen ontdekt dat wij als mens (collectief en individueel) voor een groot deel onze eigen realiteit creëren..
Wie negatief voelt, trekt negatieve zaken aan, wie positieve emoties voelt (denken doet niet zoveel), krijgt meer goeds in het leven... Negatief voelen en negatieve emoties zoals haat, woede, verdriet, e.d. veroorzaken een verstoord energieveld...
Testen hebben bewezen dat enkel en alleen de intentie om te genezen of anderen te helpen te genezen al merkbare resultaten geeft...

Als we de bovengenoemde zaken combineren.. dan weten we dat we onze eigen energie en die van anderen kunnen beinvloeden.. versterken of verzwakken enkel en alleen al door de kracht van het voelen, de gedachte, de visualisatie en de intentie.

De ziekte die ontstaat door het onevenwicht in je energieveld kan je het best gebruiken als een signaal om uit te zoeken waar jou energieveld precies verstoord is en wat de oorzaak daar van is.
Op die manier kan je immers ontdekken wat er in jou leven fout loopt en waar je een probleem mee hebt. Eens je dat hebt ontdekt, kan je er ook wat aan doen..

De plaats waar jij ziek wordt, is erg belangrijk. De lokatie waar die ziekte en dus die verstoring van het energieveld zich voordoet, vertelt jou veel over je zwakke punten en waaraan jij moet werken om (opnieuw) een 'completer' mens te worden.

Door nieuwe en krachtige energie naar jouw 'beschadigd' energetisch veld te sturen, kan jouw lichaam zichzelf herstellen.
Bovendien kan ik door jouw energieveld waar te nemen, het ook veranderen want de quantum fysica leert ons dat waar menselijke waarneming is, de realiteit verandert.. en die verandering gebeurt volgens jouw oorspronkelijke 'zuivere' energieveld..
Jouw lichaam weet perfect wat jouw oorspronkelijke constitutie is en hoe zich opnieuw naar die oorspronkelijkheid te richten..
Het genezingsproces ligt dus ook in jouw handen..
Net zoals bij een 'klassieke' dokter die jou medicijnen geeft zodat JOUW lichaam zichzelf met hun hulp kan herstellen.
Ik neem jou waar en geef jou de benodigde energie om terug lichamelijk en geestelijk gezond te worden..

Emoties zijn niet de enige oorzaak die een verstoring van het menselijke energieveld met zich meebrengt.
Stoorfrequenties maken gebruik van reeds bestaande openingen in jouw energieveld om zich binnen jouw energieveld te nestelen.

Ze zorgen er niet alleen voor een slechte stofwisseling met de daarbij behorende fysieke problemen maar ze halen quantumfysisch ook een realiteit naar jou toe die resoneert met de storing en dat is niks positiefs.