blog

Agenda en events

'Erik Tanghe geeft regelmatig lezingen over onderstaande onderwerpen: Ga meteen naar agenda...

Erik Tanghe geeft Lezingen
LEZING 'Het hoe en het waarom van ziekte'
In deze lezing leg ik uit hoe ziekte ontstaat en dat het geloof als zouden microben en bacterien verantwoordelijk zijn voor alle ziektes fout is.
Door het feit dat ik 15 jaar geleden ontdekte dat ik in staat was het menselijk energieveld waar te nemen,  begon ik verbanden te zien tussen bepaalde verstoringen in het menselijk energieveld en het verschijnen van bepaalde ziektes.
Het maakte me duidelijk dat elk probleem begint met een negatieve emotie die het energieveld verstoort op een plaats die symbolisch verbonden is met de emotie..
Dat zorgt er niet alleen voor dat er op lange termijn een lichamelijk probleem optreedt maar quantumfysisch zorgt het er ook voor dat wij een werkelijkheid naar ons toehalen die resoneert met de emoties in ons energieveld

LEZING 'Een Andere kijk op kanker'
Deze lezing legt ook uit hoe ziekte onstaat maar gaat kijken wat er gebeurt als wij deze ziekten telkens weer onderdrukken door het nemen van medicijnen waardoor het lichaam door extreme vervuiling, zuurstoftekort  en een hoge zuurtegraad niet anders kan dan het ontwikkelen van kanker..
Ik maak duidlelijk dat kanker geen ziekte is maar wel een laatste poging van het lichaam om een onbalans te herstellen, een ultieme manier om te overleven.
Kanker krijg je niet omdat je pech hebt, kanker krijg je omdat je het nodig hebt omdat je zonder kanker al veel langer dood zou zijn.. Ik leg ook uit hoe je op een eenvoudige manier kanker kan voorkomen en ook genezen..

LEZING 'Quantumfysica, karma en onze gesimuleerde werkelijkheid'
In deze lezing leg ik enkele belangrijke wetten van de quantumfysica uit en hoe we die kunnen toepassen in ons leven..
Klopt het inderdaad wel dat ons bewustzijn realiteit creëert en als dat zo is, bestaat karma dan nog wel? Is het geloof in karma niet een fatalistische manier om niet echt bij onszelf te komen..
Via de quantumfysica vinden we ook tal van aanwijzingen dat de wereld waarin we leven niet meer is dan een gesimuleerde werkelijkheid die een spiegel is van de emoties die in ons leven..
We bekijken ook in hoeverre we deze werkelijkheid kunnen veranderen en of fatalisme wel op z'n plaats is.

LEZING 'Van Ziekte naar Quantumfysica'
In tegenstelling tot wat de klassiek geneeskunde oppert, wordt ziekte niet veroorzaakt door microben of bacterien. Deze micro-organismen kunnen immers enkel schade aanrichten als het evenwicht van ons lichaam al verstoord is.
Die verstoring brengt ons bij het menselijk energiesysteem, het bewustzijn en met dat stuk belanden we bij trilling, golven en vibratie, ook wel het domein van de quantumfysica.
Materie en dus ook ons lichaam wordt veroorzaakt door agitatie in quantumvelden.
Jezelf louter en alleen bezig houden met dat fysieke lichaam is hetzelfde als de branding indijken terwijl je eigenlijk de zee dient te bedwingen..
We beginnen bij de uitleg van het menselijk aura en we eindigen bij de wonderlijke wereld van deeltjes zonder afmetingen en zonder massa..

LEZING 'Beinvloeding van de mensheid'
Er gebeuren in onze wereld zaken die we eigenlijk logisch niet kunnen verklaren.
Er is zoveel geweld, ziekte en miserie op deze planeet dat het wel lijkt alsof de mens niet voorbestemd is om gelukkig te zijn.
Vrijheid lijkt een illusie en beinvloeding is overal..
Die beinvloeding zorgt ervoor dat er binnen ons emoties en overtuigingen leven die eigenlijk niet eens van onszelf zijn.
Dat is niet alleen vervelend.. het zorgt er ook voor dat quantumfysisch wij gebruikt worden als negatieve realiteitsgenerators en zolang we daar niet bewust van worden, blijft de wereld een puinhoop die resoneert met wat er in ons leeft..

LEZING 'Ons holografisch universum'
Via de quantumfysica en het bestuderen van zwarte gaten in het heelal hebben wetenschappers kunnen bewijzen dat onze werkelijkheid funktioneert zoals een holografische projectie. Ook ons brein werkt volgens dat principe..
Het idee dat wij in een hologram leven, verandert onze gehele kijk op deze wereld want het betekent dat ons lichaam en ons bewustzijn een projectie is van een ander bewustzijn dat buiten ons ligt..
Bovendien dienen we ons de vraag te stellen wie dit hologram geschapen heeft.. Misschien is het scheppingsverhaal dan toch niet zo ver gezocht...

LEZING 'Over virussen en Quantumvelden'
"Het coronavirus heeft ons allemaal beinvloed, zij het emotioneel of praktisch.
Nochtans bestaan virussen al veel langer dan mensen.
Wetenschappers vermoeden zelfs dat virussen reeds bestonden voor het eerste cellulair leven.
Waar komen ze vandaan en wat hebben ze met quantumfysica te maken?
Als volgens de quantumveldentheorie alles bestaat uit trillingen en onze realiteit eigenlijk een illusie is, wat zijn virussen dan?
Hoe kunnen we er ons tegen beschermen en er voor zorgen dat dit soort pandemieën ons niet meer overkomen?

WORKSHOP 'Het ontladen van negatieve Emoties'
"Wij zijn nog steeds geneigd de schuld van ziekte te zoeken in de aanwezigheid van microben en bacterieën in ons lichaam en erfelijke factoren.
We vergeten echter dat die microben enkel een kans maken als ons lichaam al verstoord is en die verstoring kan enkel gebeuren door negatieve emoties die ons energieveld en dus ons lichaam verstoren op een plaats die symbolisch verbonden is met die emotie..
Wie gezond wil blijven, heeft er alle belang bij negatieve emoties uit het lichaam te verwijderen en dat is precies wat we gaan aanleren tijdens deze workshop.
Emoties zijn net zoals ons bewustzijn, energetische velden in een holografische realiteit.
Deze realiteit reageert op emoties die zich in ons energetisch lichaam bevinden.
Wie positief voelt, trekt een positieve werkelijkheid aan, wie negatieve emoties en overtuigingen bezit, haalt een negatieve realiteit naar zich toe.
Quantumfysisch heb jij jouw wereld dus zelf in de hand en wie wil leven in een werkelijkheid die beter past bij wie je werkelijk bent, dient negatieve emoties en overtuigingen te verwijderen uit zijn energetische lichaam. Erik Tanghe geeft Lezingen

Agenda geplande lezingen - workshops

WORKSHOP 15 MEI 'HET ONTLADEN VAN NEGATIEVE EMOTIES TER CREATIE VAN EEN NIEUWE WERKELIJKHEID' - 'Antwerpen' - " Locatie: Hove (zuid Antwerpen) exacte lokatie wordt gegeven bij inschrijving Zaterdag 15 mei - 13.30- 17.30 u Meer Info...

LEZING 28 MEI 'OVER VIRUSSEN, VACCINATIE EN QUANTUMVELDEN' - 'Antwerpen' - " Locatie: Hove (zuid Antwerpen) exacte lokatie wordt gegeven bij inschrijving Vrijdag 28 mei - 19.30- 22.00 u Meer Info...

WORKSHOP 30 MEI 'EMOTIES TRANSFORMEREN DOOR INTUITIEF TEKENEN & SCHILDEREN' - 'Antwerpen' - " Locatie: Hove (zuid Antwerpen) exacte lokatie wordt gegeven bij inschrijving Zondag 30 mei - 13.30- 17.30 u Meer Info...

LEZING 4 JUNI 'DE CORONA VACCINS' - 'Wakker Alkmaar - "onmiddelijk inschrijven" Locatie: Wakker Bewustzijn, Westerweg 14 1815 DE Alkmaar - vrijdag 4 juni - 19.00- 21.30 u Meer Info...

LEZING 7 OKTOBER 'OVER VIRUSSEN, VACCINATIE EN QUANTUMVELDEN' - "Ontmoetingscentrum CM" Moerkerkse Steenweg 118 - 8310 Brugge – Sint Kruis - donderdag 7 oktober - 20.00 - 22.30 uMeer Info...

CURSUS 11 OKTOBER 'VAN ZIEKTE VIA EMOTIES TOT CREATIE - DEEL 1 - Emoties als oorzaak van ziekte' - "Ontmoetingscentrum CM" Moerkerkse Steenweg 118 - 8310 Brugge – Sint Kruis - maandag 11 oktober - 20.00 - 22.30 uMeer Info...

CURSUS 18 OKTOBER 'VAN ZIEKTE VIA EMOTIES TOT CREATIE - DEEL 2 - Praktische quantumfysica om beter te begrijpen hoe deze werkelijkheid werkt' - "Ontmoetingscentrum CM" Moerkerkse Steenweg 118 - 8310 Brugge – Sint Kruis - maandag 18 oktober - 20.00 - 22.30 uMeer Info...

CURSUS 25 OKTOBER 'VAN ZIEKTE VIA EMOTIES TOT CREATIE - DEEL 3 - Het holografische karakter van deze werkelijkheid om te begrijpen hoe je als mens jouw werkelijkheid zelf creëert.' - "Ontmoetingscentrum CM" Moerkerkse Steenweg 118 - 8310 Brugge – Sint Kruis - maandag 25 oktober - 20.00 - 22.30 uMeer Info...

CURSUS 22 NOVEMBER 'VAN ZIEKTE VIA EMOTIES TOT CREATIE - DEEL 4 - Oefenavond ontladen emoties om de oorzaak van ziektes weg te nemen en/of te voorkomen' - "Ontmoetingscentrum CM" Moerkerkse Steenweg 118 - 8310 Brugge – Sint Kruis - maandag 22 november - 20.00 - 22.30 uMeer Info...

CURSUS 29 NOVEMBER 'VAN ZIEKTE VIA EMOTIES TOT CREATIE - DEEL 5 - Oefenavond aanpassen realiteit door transformeren van emoties en neerzetten in de materie.' - "Ontmoetingscentrum CM" Moerkerkse Steenweg 118 - 8310 Brugge – Sint Kruis - maandag 29 november - 20.00 - 22.30 uMeer Info...

workshop 15 mei- Antwerpen Terug naar overzicht

Workshop 'HET ONTLADEN VAN NEGATIEVE EMOTIES TER CREATIE VAN EEN NIEUWE WERKELIJKHEID' - 'Hove (lokatie wordt gegeven bij inschrijving)" - zaterdag 15 mei - 13.30 - 17.30 u
ontladen van emoties
'Als we onze wereld willen veranderen, zit de sleutel in onszelf'

Voor deze workshop is inschrijven verplicht. dat kan via info@eriktanghe.com met vermelding van aantal personen
Betalingsgevens worden bezorgd kostprijs 45 euro
Op zaterdag 15 mei geef ik een workshop in Hove met de titel 'Het ontladen van negatieve emoties ter creatie van een andere Werkelijkheid'

We zijn allemaal coronamoe.. het duurt te lang..
Het hele scenario rammelt en we voelen ons geraakt in onze vrijheid.. en het lijkt dat we machteloos zijn..
De staat doet maar wat en lapt elke andere opinie aan z'n laars..
maar zijn we echt zo machteloos?
Leert de quantumfysica ons niet dat menselijke waarneming onze realiteit op zn' minst beinvloedt..
Waarom verandert er niks?
Om daadwerkelijk iets aan een situatie in je leven te veranderen, dien je eerst de negatieve emotionele impact die iets op je heeft te transformeren om via visualisatie en bewustzijn een nieuwe creatie de buitenwereld in te sturen.
Dat gaan we tijdens deze workshop leren..
In het eerste deel leg ik de theorie uit gaande van quantumfysica en het holografisch karakter van onze werkelijkheid naar het praktische aspect.. Nadien gaan we met voorbeelden aan de slag.
Inschrijven verplicht - zie hoger.

Lezing 28 mei- Antwerpen Terug naar overzicht

Lezing 'OVER VIRUSSEN, VACCINATIE EN QUANTUMVELDEN' - 'Hove (lokatie wordt gegeven bij inschrijving)" - vrijdag 28 mei - 19.30 - 22.00 u
hologram
'Virussen waren de eesrte organisme op onze aarde.. waar kwamen ze vandaan?'

Voor deze Lezing is inschrijven verplicht. dat kan op info@eriktanghe.com met vermelding van aantal personen
Betalingsgevens worden bezorgd kostprijs 15 euro
Op vrijdag 28 mei geef ik een lezing in Hove met de titel 'Over Virussen, vaccinatie en quantumvelden'

Virussen waren de eerste organismen op onze planeet..
Waar kwamen ze vandaan en wat hebben ze met quantumfysica te maken?
Een virus wordt pas actief als het milieu waarin het zich bevindt voldoende zuur is.
Een gezond iemand kan dus niet ziek worden door een virus..
Hoever gaan onze overheden gaan om het niet gevaccineerde moeilijk te maken en als je dan toch kiest voor vaccinatie.. welk vaccin is het veiligst en wat zijn de risico's?
Is het toeval dat Rusland en China de veiligste vaccins hebben ontwikkeld?

Inschrijven verplicht - zie hoger. De lezing kan ook online via livestream meegevolgd worden

workshop 30 mei- Antwerpen Terug naar overzicht

Workshop 'EMOTIES TRANSFORMEREN VIA INTUITIEF TEKENEN & SCHILDEREN' - 'Hove (lokatie wordt gegeven bij inschrijving)" - zondag 30 mei - 13.30 - 17.30 u
ontladen van emotiesontladen van emoties
'Zelfs de lelijkste emotie is om te vormen tot kunst'

Voor deze workshop is inschrijven verplicht. dat kan via info@eriktanghe.com met vermelding van aantal personen
Betalingsgevens worden bezorgd kostprijs 85 euro
ALLE MATERIALEN INBEGREPEN
waaronder 30 x 40 cm schildersdoek
Op zaterdag 15 mei geef ik een workshop in Hove met de titel 'Emoties transformeren via intuitief tekenen & schilderen'

Er is niks mis met emoties..
Ze horen bij het leven..
Het is “energy in motion' en ze zorgen voor een versterkt bewustzijn... tenzij we ze foutief interpreteren met ons brein en ze catalogeren als negatief, slecht..
We geven ze namen als woede, agressie, lust, afschuw en we drukken ze weg.. en weggedrukte, genegeerde emoties zorgen voor verstoringen in ons energiesysteem en maken ons ziek en creëren een realiteit die ermee resoneert.
Tijdens deze workshop gaan we deze “energie in beweging' gebruiken om te creëren.
We gaan ze uitdrukken in kleur en vorm ongeacht of je nu tekentalent hebt of niet.. We tekenen niet met ons hoofd.. We doen het vanuit ons hart.
We beginnen met eenvoudige oefeningen en creëren uiteindelijk ieder een kunstwerk dat je mee naar huis neemt en dat een bewijs is dat je zelfs van de vervelendste emotie iets maakt waar je graag naar kijkt en waar je trots op kan zijn..
Alle materialen worden voorzien en je hebt geen tekentalent nodig...
Je dient alleen bereidt te zijn te luisteren naar je gevoel en ook dat leren we aan..
Inschrijven verplicht - zie hoger.

Lezing 4 juni 2021- Alkmaar Terug naar overzicht

Lezing 'DE CORONAVACCINS - 'Wakker Bewustzijn" Locatie: Westerweg 14 1815 DE Alkmaar - vrijdagavond 4 juni : 19.00- 21.30 u
zintuigen
'De nieuwe technologie van de coronavaccins'

Voor deze lezing is inschrijven verplicht. Dat kan door HIER of op de schuine tekst hieronder te klikken. Die brengt je naar de inschrijvingspagina van Wakker Bewustzijn
Op vrijdagavond 4 juni geef ik een lezing in Alkmaar met de titel 'De Coronavaccins'

"Wereldwijd wordt er massaal gevaccineerd tegen corona en van de zes vaccins die momenteel op de markt zijn, gebruiken er 5 een technologie die nog nooit op grote schaal op mensen werd toegepast..
Een 7de vaccin is op komst en wordt momenteel in Nederland voor het eerst op mensen klinisch getest en ook dit vaccin gebruikt een nog andere experimentele techniek..
Is dit alles wel veilig?
Is er voldoende onderzoek gebeurd?
Hoe werken deze vaccins en wat zijn de voor-en de nadelen?
Wordt er met ons DNA geknoeid of berusten deze alarmerende theorieën op foutieve informatie?

In deze lezing wordt uitgelegd wat een virus is, hoe het zich voortplant maar vooral hoe vaccinatie ons al dan niet kan redden..
Waarom wordt vaccinatie trouwens niet wettelijk verplicht en andere interessante vragen..
Als je dan toch indirect verplicht wordt een vaccin te nemen, weet je maar beter wat er wordt ingespoten en welk vaccin de minste kans geeft op vervelende bijwerkingen op korte en vooral lange termijn. " "

Inschrijven verplicht - zie hoger - De lezing kan ook online via livestream meegevolgd worden "

Lezing 7 oktober- Brugge Terug naar overzicht

Lezing 'OVER VIRUSSEN, VACCINATIE EN QUANTUMVELDEN - Brugge 'Ontmoetingscentrum CM" Moerkerkse Steenweg 118 - 8310 Brugge – Sint Kruis - 7 oktober : 20.00- 22.30 u
virussen
'virussen hebben mee ons DNA gevormd'

Op donderdagavond 7 oktober geef ik een lezing in Brugge met de titel 'Over virussen, vaccinatie en quantumvelden'

"Virussen bestaan al veel langer dan mensen.
Wetenschappers vermoeden zelfs dat virussen reeds op de planeet aanwezig waren voor het eerste cellulair leven. Wat zijn virussen dan eigenlijk?
Waar komen ze vandaan en wat hebben ze met quantumfysica te maken?

"De onthutsende conclusie van de laatste ontdekkingen in de quantumfysica is dat materie een illusie is..
Alles bestaat in quantumvelden en wanneer die velden geagiteerd geraken onstaat materie..
Hoe gaan we met deze waarheid om?
Hoe kunnen we deze wetenschap gebruiken om ons leven beter te maken?
Als materie een illusie is, wat zijn dan die virussen?
Hoe kunnen we er ons tegen beschermen?
Is ons lichaam dan ook een illusie en indien ja, hoe veranderen we die illusie?
Als we deze werkelijkheid willen begrijpen, dienen we onze visie op materie en deeltjes met massa te herzien en te beseffen dat alles wat ons omringt bestaat uit velden, golven en trillingen... net zoals onze emoties die als trillingsvelden doorheen ons bewustzijn lopen.

Bovendien reageren deze velden zoals een holografische projectie en onderzoek heeft aangetoond dat onze hersenen ontwikkeld zijn om holografische informatie om te zetten naar een 3D realiteit
Alhoewel deze zienswijze onze materiele visie op de wereld helemaal op z'n kop zet, biedt net die kijk op de realiteit extra mogelijkheden om met ons bewustzijnsveld wijzigingen aan te brengen aan onze werkelijkheid.
De quantumveldentheorie in een holografisch universum maakt onverklaarbare zaken zoals afstandshealing, paranormale waarnemingen plots heel logisch en verklaarbaar.
Het biedt ons als mens de mogelijkheid om verstandelijke te beseffen dat niets onmogelijk is en dat ook een virus ons niet kan raken."