blog

Agenda en events

'Erik Tanghe geeft regelmatig lezingen over onderstaande onderwerpen: Ga meteen naar agenda...

Erik Tanghe geeft Lezingen
LEZING 'Het hoe en het waarom van ziekte'
In deze lezing leg ik uit hoe ziekte ontstaat en dat het geloof als zouden microben en bacterien verantwoordelijk zijn voor alle ziektes fout is.
Door het feit dat ik 15 jaar geleden ontdekte dat ik in staat was het menselijk energieveld waar te nemen,  begon ik verbanden te zien tussen bepaalde verstoringen in het menselijk energieveld en het verschijnen van bepaalde ziektes.
Het maakte me duidelijk dat elk probleem begint met een negatieve emotie die het energieveld verstoort op een plaats die symbolisch verbonden is met de emotie..
Dat zorgt er niet alleen voor dat er op lange termijn een lichamelijk probleem optreedt maar quantumfysisch zorgt het er ook voor dat wij een werkelijkheid naar ons toehalen die resoneert met de emoties in ons energieveld

LEZING 'Een Andere kijk op kanker'
Deze lezing legt ook uit hoe ziekte onstaat maar gaat kijken wat er gebeurt als wij deze ziekten telkens weer onderdrukken door het nemen van medicijnen waardoor het lichaam door extreme vervuiling, zuurstoftekort  en een hoge zuurtegraad niet anders kan dan het ontwikkelen van kanker..
Ik maak duidlelijk dat kanker geen ziekte is maar wel een laatste poging van het lichaam om een onbalans te herstellen, een ultieme manier om te overleven.
Kanker krijg je niet omdat je pech hebt, kanker krijg je omdat je het nodig hebt omdat je zonder kanker al veel langer dood zou zijn.. Ik leg ook uit hoe je op een eenvoudige manier kanker kan voorkomen en ook genezen..

LEZING 'Quantumfysica, karma en onze gesimuleerde werkelijkheid'
In deze lezing leg ik enkele belangrijke wetten van de quantumfysica uit en hoe we die kunnen toepassen in ons leven..
Klopt het inderdaad wel dat ons bewustzijn realiteit creëert en als dat zo is, bestaat karma dan nog wel? Is het geloof in karma niet een fatalistische manier om niet echt bij onszelf te komen..
Via de quantumfysica vinden we ook tal van aanwijzingen dat de wereld waarin we leven niet meer is dan een gesimuleerde werkelijkheid die een spiegel is van de emoties die in ons leven..
We bekijken ook in hoeverre we deze werkelijkheid kunnen veranderen en of fatalisme wel op z'n plaats is.

LEZING 'Van Ziekte naar Quantumfysica'
In tegenstelling tot wat de klassiek geneeskunde oppert, wordt ziekte niet veroorzaakt door microben of bacterien. Deze micro-organismen kunnen immers enkel schade aanrichten als het evenwicht van ons lichaam al verstoord is.
Die verstoring brengt ons bij het menselijk energiesysteem, het bewustzijn en met dat stuk belanden we bij trilling, golven en vibratie, ook wel het domein van de quantumfysica.
Materie en dus ook ons lichaam wordt veroorzaakt door agitatie in quantumvelden.
Jezelf louter en alleen bezig houden met dat fysieke lichaam is hetzelfde als de branding indijken terwijl je eigenlijk de zee dient te bedwingen..
We beginnen bij de uitleg van het menselijk aura en we eindigen bij de wonderlijke wereld van deeltjes zonder afmetingen en zonder massa..

LEZING 'Beinvloeding van de mensheid'
Er gebeuren in onze wereld zaken die we eigenlijk logisch niet kunnen verklaren.
Er is zoveel geweld, ziekte en miserie op deze planeet dat het wel lijkt alsof de mens niet voorbestemd is om gelukkig te zijn.
Vrijheid lijkt een illusie en beinvloeding is overal..
Die beinvloeding zorgt ervoor dat er binnen ons emoties en overtuigingen leven die eigenlijk niet eens van onszelf zijn.
Dat is niet alleen vervelend.. het zorgt er ook voor dat quantumfysisch wij gebruikt worden als negatieve realiteitsgenerators en zolang we daar niet bewust van worden, blijft de wereld een puinhoop die resoneert met wat er in ons leeft..

LEZING 'Ons holografisch universum'
Via de quantumfysica en het bestuderen van zwarte gaten in het heelal hebben wetenschappers kunnen bewijzen dat onze werkelijkheid funktioneert zoals een holografische projectie. Ook ons brein werkt volgens dat principe..
Het idee dat wij in een hologram leven, verandert onze gehele kijk op deze wereld want het betekent dat ons lichaam en ons bewustzijn een projectie is van een ander bewustzijn dat buiten ons ligt..
Bovendien dienen we ons de vraag te stellen wie dit hologram geschapen heeft.. Misschien is het scheppingsverhaal dan toch niet zo ver gezocht...

LEZING 'Over virussen en Quantumvelden'
"Het coronavirus heeft ons allemaal beinvloed, zij het emotioneel of praktisch.
Nochtans bestaan virussen al veel langer dan mensen.
Wetenschappers vermoeden zelfs dat virussen reeds bestonden voor het eerste cellulair leven.
Waar komen ze vandaan en wat hebben ze met quantumfysica te maken?
Als volgens de quantumveldentheorie alles bestaat uit trillingen en onze realiteit eigenlijk een illusie is, wat zijn virussen dan?
Hoe kunnen we er ons tegen beschermen en er voor zorgen dat dit soort pandemieën ons niet meer overkomen?

WORKSHOP 'Het ontladen van negatieve Emoties'
"Wij zijn nog steeds geneigd de schuld van ziekte te zoeken in de aanwezigheid van microben en bacterieën in ons lichaam en erfelijke factoren.
We vergeten echter dat die microben enkel een kans maken als ons lichaam al verstoord is en die verstoring kan enkel gebeuren door negatieve emoties die ons energieveld en dus ons lichaam verstoren op een plaats die symbolisch verbonden is met die emotie..
Wie gezond wil blijven, heeft er alle belang bij negatieve emoties uit het lichaam te verwijderen en dat is precies wat we gaan aanleren tijdens deze workshop.
Emoties zijn net zoals ons bewustzijn, energetische velden in een holografische realiteit.
Deze realiteit reageert op emoties die zich in ons energetisch lichaam bevinden.
Wie positief voelt, trekt een positieve werkelijkheid aan, wie negatieve emoties en overtuigingen bezit, haalt een negatieve realiteit naar zich toe.
Quantumfysisch heb jij jouw wereld dus zelf in de hand en wie wil leven in een werkelijkheid die beter past bij wie je werkelijk bent, dient negatieve emoties en overtuigingen te verwijderen uit zijn energetische lichaam. Erik Tanghe geeft Lezingen

Agenda geplande lezingen - workshops

LEZING 13 FEBRUARI 2021 'ONZE HOLOGRAFISCHE WERKELIJKHEID' - 'Wakker Alkmaar - https://wakkerbewustzijn.nl" Locatie: Wakker Bewustzijn, Westerweg 14 1815 DE Alkmaar - zaterdag 13 februari - 13.30- 16.00 u Meer Info...

LEZING 25 FEBRUARI 'OVER VIRUSSEN EN QUANTUMVELDEN' - "Ontmoetingscentrum CM" Moerkerkse Steenweg 118 - 8310 Brugge – Sint Kruis - donderdag 25 februari - 20.00 - 22.30 uMeer Info...

LEZING 6 MAART 2021 'OVER VIRUSSEN EN QUANTUMVELDEN' - 'Wakker Alkmaar - https://wakkerbewustzijn.nl" Locatie: Wakker Bewustzijn, Westerweg 14 1815 DE Alkmaar - zaterdag 6 maart - 13.30- 16.00 u Meer Info...

WORKSHOP 27 MAART 2021 'HET ONTLADEN VAN NEGATIEVE EMOTIES TER CREATIE VAN EEN NIEUWE WERKELIJKHEID' - 'Wakker Alkmaar - https://wakkerbewustzijn.nl" Locatie: Wakker Bewustzijn, Westerweg 14 1815 DE Alkmaar - zaterdag 27 maart - 13.00- 17.00 u Meer Info...

Lezing 13 februari 2021- Alkmaar Terug naar overzicht

Lezing 'ONZE HOLOGRAFISCHE WERKELIJKHEID' - 'Wakker Bewustzijn" Locatie: Westerweg 14 1815 DE Alkmaar - zaterdagmiddag 13 februari 2021 : 13.30- 16.30 u
lezing hologram
'Het holografische karakter van onze werkelijkheid opent de deur voor nieuwe mogelijkheden'

Voor deze lezing is inschrijven verplicht. Dat kan door HIER of op de schuine tekst hieronder te klikken. Die brengt je naar de inschrijvingspagina van Wakker Bewustzijn
Op zaterdagmiddag 13 februari 2021 geef ik een lezing in Alkmaar met de titel 'Onze Holografische werkelijkheid'

"De quantumfysica leert ons dat waar menselijke waarneming is, de werkelijkheid verandert.
En we worden in deze moderne wereld meer dan ooit waargenomen.. door familie, je partner, politie, facebook, bewakingscamera’s en al deze (al dan niet opzettelijke) observaties zorgen ervoor dat wij vandaag in een werkelijkheid leven die niet volledig de onze is..
We denken allemaal vrij te zijn maar is dat wel zo?
Kunnen we in deze werkelijkheid onze echte persoonlijheid wel tonen?
De quantumfysica heeft al bewezen dat bewustzijn realiteit creëert maar is de realiteit die wij creëren wel helemaal zuiver?
Houden fake nieuws en media ons niet weg van onze zuivere ik. Wordt ons bewustzijn niet zo gemanipuleerd dat wij door alle ruis in ons bewustzijn meewerken aan het creëren van een wereld vol van conflicten, onrecht, frustratie, vervuiling en egoisme?
Worden wij onbewust niet gebruikt als negatieve realiteitsgeneratoren?
Waarneming verandert de realiteit maar door voortdurend op onze smartphones te kijken, ontnemen we onszelf de kracht van creatie.

Bovendien wordt er rechtstreeks ingegrepen van buitenaf en die beinvloeding is zichtbaar in ons energieveld als donkere stoorenergieën die binnenkomen via zwakke punten in ons energiesysteem..
Traditioneel worden zulke energieën benoemd als geesten en entiteiten maar dat klopt niet.. Het is louter energie en het hangt van onze interpretatie af hoe die energie zich zal manifesteren..

Maar het hoeft niet zo extreem.. Het holografische karakter van onze werkelijkheid zorgt ervoor dat alle mogelijke scenarios informatief liggen opgeslagen rondom ons heen en het zijn enkel wij die bepalen welk script er in werking treedt.
Ons werkelijkheid reageert op ons bewustzijn en wanneer dat bewustzijn wordt verstoord door emoties, past deze realiteti zich aan aan wat jij voelt.. Je hebt het leven zelf in de hand..

Quantumfysisch gezien is deze werkelijkheid niet meer dan een illusie. Het is bovendien vergelijkbaar met een hologram en als dat een beetje doordringt, zal de mens beseffen dat niks meer onmogelijk is..
Hoe de wetenschap van het allerkleinste ons brengt bij onze grootsheid.

Inschrijven verplicht - zie hoger
Deze lezing is een deel van een lezingreeks samen met twee workshops die apart of tesamen kunnen gevolgd worden. Meer info via de aanmeldingslink hierboven

Lezing 25 februari- Brugge Terug naar overzicht

Lezing 'OVER VIRUSSEN EN QUANTUMVELDEN - Brugge 'Ontmoetingscentrum CM" Moerkerkse Steenweg 118 - 8310 Brugge – Sint Kruis - 25 februari : 20.00- 22.30 u
virussen
'virussen hebben mee ons DNA gevormd'

Op donderdagavond 25 februari geef ik een lezing in Brugge met de titel 'Over virussen en quantumvelden'

"Virussen bestaan al veel langer dan mensen.
Wetenschappers vermoeden zelfs dat virussen reeds op de planeet aanwezig waren voor het eerste cellulair leven. Wat zijn virussen dan eigenlijk?
Waar komen ze vandaan en wat hebben ze met quantumfysica te maken?

"De onthutsende conclusie van de laatste ontdekkingen in de quantumfysica is dat materie een illusie is..
Alles bestaat in quantumvelden en wanneer die velden geagiteerd geraken onstaat materie..
Hoe gaan we met deze waarheid om?
Hoe kunnen we deze wetenschap gebruiken om ons leven beter te maken?
Als materie een illusie is, wat zijn dan die virussen?
Hoe kunnen we er ons tegen beschermen?
Is ons lichaam dan ook een illusie en indien ja, hoe veranderen we die illusie?
Als we deze werkelijkheid willen begrijpen, dienen we onze visie op materie en deeltjes met massa te herzien en te beseffen dat alles wat ons omringt bestaat uit velden, golven en trillingen... net zoals onze emoties die als trillingsvelden doorheen ons bewustzijn lopen.

Bovendien reageren deze velden zoals een holografische projectie en onderzoek heeft aangetoond dat onze hersenen ontwikkeld zijn om holografische informatie om te zetten naar een 3D realiteit
Alhoewel deze zienswijze onze materiele visie op de wereld helemaal op z'n kop zet, biedt net die kijk op de realiteit extra mogelijkheden om met ons bewustzijnsveld wijzigingen aan te brengen aan onze werkelijkheid.
De quantumveldentheorie in een holografisch universum maakt onverklaarbare zaken zoals afstandshealing, paranormale waarnemingen plots heel logisch en verklaarbaar.
Het biedt ons als mens de mogelijkheid om verstandelijke te beseffen dat niets onmogelijk is en dat ook een virus ons niet kan raken."

Lezing 6 maart 2021- Alkmaar Terug naar overzicht

Lezing 'OVER VIRUSSEN EN QUANTUMVELDEN - 'Wakker Bewustzijn" Locatie: Westerweg 14 1815 DE Alkmaar - zaterdagmiddag 6 maart : 13.30- 16.30 u
virussen
'virussen hebben mee ons DNA gevormd'

Voor deze lezing is inschrijven verplicht. Dat kan door HIER of op de schuine tekst hieronder te klikken. Die brengt je naar de inschrijvingspagina van Wakker Bewustzijn
Op zaterdagmiddag 6 maart geef ik een lezing in Alkmaar met de titel 'Over vriussen en quantumvelden'

"Virussen bestaan al veel langer dan mensen.
Wetenschappers vermoeden zelfs dat virussen reeds op de planeet aanwezig waren voor het eerste cellulair leven. Wat zijn virussen dan eigenlijk?
Waar komen ze vandaan en wat hebben ze met quantumfysica te maken?

"De onthutsende conclusie van de laatste ontdekkingen in de quantumfysica is dat materie een illusie is..
Alles bestaat in quantumvelden en wanneer die velden geagiteerd geraken onstaat materie..
Hoe gaan we met deze waarheid om?
Hoe kunnen we deze wetenschap gebruiken om ons leven beter te maken?
Als materie een illusie is, wat zijn dan die virussen?
Hoe kunnen we er ons tegen beschermen?
Is ons lichaam dan ook een illusie en indien ja, hoe veranderen we die illusie?
Als we deze werkelijkheid willen begrijpen, dienen we onze visie op materie en deeltjes met massa te herzien en te beseffen dat alles wat ons omringt bestaat uit velden, golven en trillingen... net zoals onze emoties die als trillingsvelden doorheen ons bewustzijn lopen.

Bovendien reageren deze velden zoals een holografische projectie en onderzoek heeft aangetoond dat onze hersenen ontwikkeld zijn om holografische informatie om te zetten naar een 3D realiteit
Alhoewel deze zienswijze onze materiele visie op de wereld helemaal op z'n kop zet, biedt net die kijk op de realiteit extra mogelijkheden om met ons bewustzijnsveld wijzigingen aan te brengen aan onze werkelijkheid.
De quantumveldentheorie in een holografisch universum maakt onverklaarbare zaken zoals afstandshealing, paranormale waarnemingen plots heel logisch en verklaarbaar.
Het biedt ons als mens de mogelijkheid om verstandelijke te beseffen dat niets onmogelijk is en dat ook een virus ons niet kan raken."

Inschrijven verplicht - zie hoger
Deze lezing is een deel van een lezingreeks samen met twee workshops die apart of tesamen kunnen gevolgd worden. Meer info via de aanmeldingslink hierboven

Workshop 27 maart 2021- Alkmaar Terug naar overzicht

Workshop 'HET ONTLADEN VAN NEGATIEVE EMOTIES TER CREATIE VAN EEN NIEUWE WERKELIJKHEID - 'Wakker Bewustzijn" Locatie: Westerweg 14 1815 DE Alkmaar - zaterdagmiddag 27 maart : 13.00- 17.00 u
zintuigen
'verander je emoties - verander je wereld'

Voor deze workshop is inschrijven verplicht. Dat kan door HIER of op de schuine tekst hieronder te klikken. Die brengt je naar de inschrijvingspagina van Wakker Bewustzijn
Op zaterdagmiddag 27 maart geef ik een workshop in Alkmaar met de titel 'Het ontladen van negatieve emoties ter creatie van een nieuwe werkelijkheid'

"Wij zijn steeds geneigd om met de vinger te wijzen naar een uitwendige oorzaak wanneer ons iets overkomt.
Het is erg makkelijk om je partner de schuld te geven wanneer er ruzie in een relatie ontstaat maar jouw partner, jouw baas, jouw buurman doet enkel wat jij onrechtstreeks via jouw emotionele energieveld van hem vraagt.
De quantumveldentheorie bewijst dat onze realieit niet meer is dan een illusie die wordt gevormd en vervormd door de persoon die ze waarneemt.
Jij hebt jouw realiteit maw zelf in de hand want jouw emoties en overtuigingen, zowel positief als negatief bepalen de realiteit waarin jij leeft.
We hebben er dus alle belang bij negatieve emoties uit het lichaam te verwijderen en dat is precies wat we gaan aanleren tijdens deze workshop.

"Emoties zijn net zoals ons bewustzijn, energetische velden in een holografische realiteit.
Deze realiteit reageert op emoties die zich in ons energetisch lichaam bevinden.
Wie positief voelt, trekt een positieve werkelijkheid aan, wie negatieve emoties en overtuigingen bezit, haalt een negatieve realiteit naar zich toe.
Quantumfysisch heb jij jouw wereld dus zelf in de hand en wie wil leven in een werkelijkheid die beter past bij wie je werkelijk bent, dient negatieve emoties en overtuigingen te verwijderen uit zijn energetische lichaam.

In het eerste deel wordt kort en bondig uitgelegd hoe onze realiteit zich aanpast aan onze inwendige emotionele wereld en dus ook ons energieveld.
We duiden kort enkele basiswetten van de quantumveldentheorie en dan gaan we aan de hand van beelden, geluiden, geur en tast negatieve emoties triggeren om ze vervolgens uit ons systeem te verwijderen en te vervangen door positieve emoties om op die manier een positievere realiteit naar ons toe te halen.. "
Het lijkt wat op magie en dat is het ook..
Wie zich verdiept in quantumfysica hervindt de magie van het kinderhart en weet dat alles mogelijk is... " "

Deze erg toegankelijke workshop duurt 4 uur en kost 40 euro
Inschrijven verplicht - zie hoger "